Beauce-i juhászkutya

Tulajdonságai Harcias, bátor, értelmes, önálló, könnyen képezhető. Beauceron standard (FCI 44) Általános megjelenés: Impozáns, erős, kemény, erőtől duzzadó, jó felépítésű és izmos kutya, a nehézkesség minden jele nélkül, magabiztos, rettenthetetlen fellépéssel. Hibák: Keménység és erő hiánya, bátortalan természet. Tenyésztésből kizáró hibák: Típushiány, túl nehéz, túl cingár, veszélyes vagy félénk természet. Méret: Kanok 65-70 cm, szukák 61-68 cm. Tenyésztésből kizáró hibák: A megadott méreteknél alacsonyabb vagy magasabb marmagasság. Fej: Hosszú, a marmagasság 2/5-e, a testtel arányos. Agykoponya: Lapos vagy az egyik oldalról a másik felé enyhén ívelt. A koponyatető választóvonala kevésbé határozott, a nyakszirtcsont látható. A fej szépen formázott, harmonikus vonalvezetésű, gyengeség nélküli. A stop kevésbé határozott és a nyakszirtcsont és az orrhegy közötti távolság felénél helyezkedik el. A koponya szélessége és magassága valamivel kisebb, mint a fej teljes hosszának a fele. Az orrhát nem ívelt, de az orrtükör felé enyhén lefelé ívelő (konvex). Oldalról nézve az orrhát a koponya felső vonalával megközelítően párhuzamos. Fang: Nem keskeny vagy hegyes. Az ajkak szárazak, zártak, kivétel nélkül jól pigmentáltak. A felsőajak elfedi az alsót, anélkül, hogy lazán túl lógna azon, a szájzugban nagyon enyhe peremet képezve, melynek azonban szilárdnak kell maradnia. Harapás: Erőteljes, fehér fogak, ollós harapással, melynél a felső metszőfogak elfedik az alsókat, az érintkezés elvesztése nélkül. A harapásnak teljesnek kell lennie, de a különböző fogakat funkciójuknak megfelelően kell figyelembe venni. Orr: Az orrtükör a fangnak megfelelő, nem túl keskeny, de nem is túl nagy, de jól fejlett, sohasem hasított, mindig fekete. Oldalról nézve a felső ajkak meg-hosszabbításában fekszik. Szemek: Vízszintesen fekszenek, mindig sötét színűek, sohasem világosabbak a mogyoró barnánál, még ha a cser szín kifejezetten világos is. A szemgolyó mindig kerek, csak a szemnyílás más a különböző fajtáknál. A beauceronnál enyhén ovális formájú. Juhászkutya-tekintet: Nyílt, sohasem rosszindulatú, félénk vagy bátortalan. Fülek: Magasan tűzöttek. Ha kupirozottak, felállónak kell lenniük, nem állhatnak el egymástól és nem hajolhatnak egymás felé, csúcsukkal enyhén előre mutatnak. Szabályos fültartásnál a nyak két oldalsó vonalának képzeletbeli meghosszabbítása pontosan a fülkagylók közepén megy át. A kupirozatlan fülek nem lóghatnak a fejhez simulva, habár laposnak és inkább rövidnek kell lenniük. A kupirozatlan fülek hossza a fejhossz felének felel meg. Azonos minőségű kutyáknál a kupirozott fülűt kell előnyben részesíteni. Hibák: Kissé túl lapos vagy túl gömbölyded koponya. Túl erős vagy nem elégséges stop. Túl erősen konvex, túl keskeny vagy túl széles orrhát. Túl feszes vagy lecsüngő ajkak, az ajakzug vastag és laza. Elégtelen pigmentáció. Egészségtelen, sárga fogak. 1 metszőfog vagy 1 szemfog vagy egy őrlőfog hiánya esetén nem adható CAC cím. 2 kis előzápfog hiánya esetén nem adható kitűnő minősítés. 2 metszőfog vagy 2 szemfog vagy 2 őrlőfog hiánya esetén nem adható nagyon jó minősítés. 3 kis előzápfog hiánya esetén nem adható nagyon jó minősítés. 3 metszőfog vagy 3 szemfog vagy 3 őrlőfog hiánya esetén megfelelő minősítést kell adni. 4 kis előzápfog hiánya esetén megfelelő minősítést kell adni. További hibák: szűk, meredek, túl terjedelmes, kiugró orrtükör. Ferdén fekvő, kidülledő, nem kellően nyitott, világos szemek. Félénk pillantás. Puha, rosszul hordott kupirozott fülek. Túl hosszú vagy befelé csavarodó kupirozatlan fülek, rossz fültűzés. Tenyésztésből kizáró hibák: Atipikus, túl kicsi vagy túl nehéz fej. Hiányzó stop vagy túl határozott stop. Túl kicsi koponya, vékony vagy túl rövid orrhát. Túl erősen fejlett, lelógó, nem kellőképpen pigmentált ajkak. előre- és hátraharapás. Hiányzó őrlőfogak, túl hiányos vagy sérült harapás. A fogazat ellenőrzése nem lehetséges. Hasított orr, nem fekete színű orr. Túl világos szemek, hibás szemforma. A standardleírásnak nem megfelelő fülek. Testfelépítés: Nem lehet sem túl hosszú, sem túl rövid felépítésű, hanem mindenféle tekintetben harmonikus arányokkal kell rendelkeznie. A testhossz a szegycsonttól az ülőgumóig mérve, meghaladja a marmagasságot, a kanoknál 1,5, a szukáknál 1,5-2 centiméterrel. A nyak jól izmolt és a vállakhoz szilárdan illesztett, büszkén hordja a fejet. A mellkas széles, mély és hosszú. A mellkas átmérője a marmagasságot annak 1/5-ével lépi túl. A mellkas a könyökig ér, az utolsó bordák hosszúak és hajlékonyak. A lapockák középhosszúak és ferdén fekvők. A hát egyenes. A mar határozott. Az ágyék széles és a háthoz jól illeszkedő. A far enyhén csapott, de kizárólag a farktő felé. A térdizület nem túl erősen szögelt. A lábszár enyhén hátraállított. A csánkízület erőteljes, mélyre állított (nem túl közel a földhöz, kb. az összmagasság negyedénél fekszik), a lábszárral jó tompa szöget képez. A hátulsó lábközép merőleges a talajra, enyhén az ülőgumó mögé állított. Az alkar szárazan izmolt, az elülső és hátulsó végtagok egyenesek és párhuzamosak, oldalról, elölről és hátulról nézve is. Hibák: Nem megfelelő hosszúságú vagy túl hosszú törzs. Gyenge vagy vastag nyak. Lebernyeg. Kissé szuk és gyenge mellkas. Túl egyenes vagy túl ferde fekvésű lapockák. Túl erősen csapott vagy túl egyenes far. Enyhén hibás szögelések. Tenyésztésből kizáró hibák: Túl gyengén fejlett mellkas. Hordóformájú bordák. Túl kövér vagy túlságosan felhúzott has. Túl hosszú vagy túl rövid törzs. Aránytalanság az egyes testrészek között. Hibás szögelések. Egy heréjűség, rejtett heréjűség vagy nem megfelelően kifejlődött herék. Farok: Hosszú, nem kupirozott, mélyen hordott, legalább a csánkig ér, nem fordul oldalra, a végénél enyhén, J-formában ívelt. Hibák: Enyhe oldalirányú elhajlás, kissé túl erős ív vagy tehénfarok. Tenyésztésből kizáró hibák: kupirozott, kunkorodó vagy a hátvonal fölé ívelő farok, túl erős ív, erős oldalirányú elhajlás, operációval korrigált farok. Szőrzet: Nagyon rövid a fejen, erős, rövid, vastag, zárt és testhez simuló, 3-4 cm hosszú. A far és a farok alsó részén a szőrzet enyhén, de mindenképpen zászlós. A fedőszőrzet alatt nagyon rövid, finom, sűrű és pihe Puha aljszőrzet található, mely lehetőleg egérszürke, semmiképpen sem látszódhat át a fedőszőrzeten. Hibák: Túl hosszú fejszőrzet, nem megfelelően fejlett vagy túl világos színű zászlók, túl szorosan a testhez simuló szőrzet, hullámosodásra való hajlam (ez akkor áll fenn, ha a sima lefutású szőrzet egész hosszában enyhe görbületeket mutat; ebben az esetben a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy “hullámosodásra való hajlamot mutat”. Tenyésztésből kizáró hibák: Túlzottan szőrős fej, túl rövid vagy túl hosszú szőrzet, a zászlók és az aljszőrzet hiánya, a fedőszőrön át kivillanó aljszőrzet, túl finom, bozontos, hullámos szőrzet. A szőrzet hullámosnak számít, ha sem nem bodros, sem nem sima, sem nem egyenes lefutású. Mancsok: Erőteljesek, kerekek, a körmök mindig feketék, a talppárnák kemények, de rugalmasak. Hibák: Nem kellőképpen kompakt mancsok, túl vékony vagy nem kellőképpen rugalmas talppárnák. Tenyésztésből kizáró hibák: Nyitott vagy olyan mancsok, melyek nem teszik lehetővé a normális munkavégzést a kutyaszámára. Farkaskörmök: A hátulsó végtagok belső felén dupla farkaskörömnek kell lennie, mely két, egymástól jól elválasztott ujjat képez és a talajhoz közel fekszik. (A dupla farkasköröm nagyobb talajfogást eredményez.) Hibák: A hátulsó lábközépen túl magasan elhelyezkedő farkasköröm vagy csak két csutak formájában meglévő farkasköröm. Dupla farkaskörmök a mellső végtagokon. Tenyésztésből kizáró hibák: Egyszerű vagy teljesen hiányzó farkaskarom. Szín:  A.:Fekete cser jegyekkel (kétszínű). A fekete színnek tiszta feketének kell lennie a cser jegyeknek pedig az alábbi elosztásban kell elhelyezkedniük: foltok a szemek felett, a fang oldalán, melyek a pofa felé elkeskenyednek és sohasem érhetnek a fültőig, két mellfolt egy naggyá olvad össze, a torok és a végbélnyílás cser színű, a mancsok és a lábközép cser színe fokozatosan felfelé összeolvad a feketével és láb egyharmadát boríthatja, miközben a végtagok belső részén magasabbra nyúlhat. Néhány fehér szőrszál a mellen megengedett. B: Harlekin. Szürke, fekete és cser (háromszínű). A szőrzet hasonló nagyságú szürke és fekete foltokkal borított vagy inkább fekete, mint szürke. A cser jegyek ugyanazokon a helyeken találhatók, mint a kétszínű kutyáknál. Hibák: Nem eléggé tiszta fekete szín, a cser jegyek nem megfelelő összeolvadása a fekete színnel, túl világos vagy túl sötét cser szín, túl kevés vagy túl sok cser jegy, kis fehér mellfolt. A harlekineknél túl világos vagy túl kiterjedt szürke szín. Tenyésztésből kizáró hibák: Fehér folt a mellen, túl kiterjedt cser jegyek, az előírt helyeken kívüli cser jegy, a többi színtől túl határozottan elkülönülő jegyek. Harlekineknél túl sok szürke, egy fekete és egy szürke oldal, szürke szőrszálakkal kevert cser jegyek, teljesen szürke fej. A hibákat méretükkel arányosan kell büntetni. Minden olyan jelenség, mely bármilyen degenerációra utal, az érintett kutyatenyésztésből való kizárásához vezet, akárcsak a pigmenthiány, a pigmenthiányos foltok és a “kimosott”, fakó szín. Testtartás: A beauceront természetes tartásban kell elbírálni. A kiállító javíthat kutyája állásán, de a bírónak kizárólag a természetes testtartást szabad figyelembe vennie az értékelés során. Jármód: A jármódot mindenképpen értékelni kell. Egy pásztorkutyát sohasem szabad kizárólag álló helyzetben elbírálni. A mozgásnak rugalmasnak és szabadnak kell lennie, miközben a végtagok egymással párhuzamosan mozognak. A bírónak a kutyaelőtt vagy mögött kell állnia. Az a kutya, mely mozgásban nem stabil, hibás felépítésű. A különböző jármódok a következők: lépés, rövid üge hosszú ügetés, vágta. A beauceronnak hosszú ügetést kell lépés, rövid üge hosszú ügetés, vágta. A beauceronnak hosszú ügetést kell lépés, rövid ügetés, hosszú ügetés, vágta. A beauceronnak hosszú ügetést kell mutatnia. Hibák: Rossz testtartás, aprózó, kevésbé térölelő mozgás, rövid ügetés. Lassabb mozgásban vágtára való hajlam. Poroszkálás. Tenyésztésből kizáró hibák: A kutyát nem lehet sem mozgásban, sem álló testhelyzetben értékelni. Nem pásztorkutyaszerű mozgás. Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el. Testtömeg: 30-35 kg Alomszám: 5-8 kölyök Várható élettartam: 12-14 év Angol neve: Beauce Sheep Dog Eredete A beauceron vagy más néven beauce-i juhászkutya régi francia kutyafajta. Szűkebb hazájában, Gascogne-ban ősidők óta juhtenyésztéssel és sajtkészítéssel foglalkoznak. A nyájakat a nagytestű, bátor juhászkutyák őrizték, melyekkel egyébként előszeretettel vadásztak is, a francia telepesek Amerikába is magukkal vitték harcias kutyáikat. Kanadában ma is használják nagyvadakra, farkasra, pumára, sőt medvére is a beauceront. Kettesével vagy négyesével a hatalmas termetű grizzly-re is ráengedik a vadászok. Keménységét, intelligenciáját és igénytelenségét a francia hadsereg és a rendőrség is felfedezte, még az idegenlégióban is alkalmazták a fajtát. Az 1890-es évekig nem különítették el élesen a különböző francia pásztor- és juhászkutyatípusokat. 1896-ban alakult egy bizottság a Villette-ben rendezett kutyabemutató keretében, mely Emmanuel Boulet-t választotta elnökéül és a francia juhászkutyák két fajtájának pontos meghatározását tűzte ki célul. Ekkor választották szét a rövidszőrű beauceront és a hosszúszőrű briardot, valószínűleg elterjedési területükről elnevezve őket. Hamarosan megalakult a francia juhászkutyák fajtaklubja is, majd a háború után, 1927-ben az önálló Club des Amis de Beauceron. Hazájában napjainkban is nagyon kedvelt fajta, az ország bármely részén, turistaként is találkozhatunk egy-egy képviselőjével. Franciaországon kívül viszont nem tartozik a népszerű fajták közé.

 

Forrás: kutya.hu, kutya-tar.hu