Bergamói juhászkutya

Magatartás és wesen: A bergamasco pásztorkutya feladata a nyáj vezetése és őrzése. Éberségének, koncentrálóképességének és pszichikai kiegyensúlyozottságának köszönhetően munkáját példaszerűen teljesíti. Tanulékonysága és önálló döntéshozatalra való képessége, higgadtsággal és türelemmel párosulva, ideális őr- és kísérőkutyává teszik, és a legkülönbözőbb feladatok végrehajtására képesítik. Az emberrel szoros kapcsolatot alakít ki. Fej: A fang és a koponya hossza megegyezik. A fej összességében hasábformájú, nagynak tűnik. A bőr nem lehet vastag, szorosan kell a kötőszövetekre simulnia, nem képezhet ráncokat.
Agykoponya: A koponya széles és a fülek között enyhén konvex. A homloktájék hasonlóan széles és kerek. A fang és a koponya felső vonalai párhuzamosak. A koponya hossza megegyezik a fang hosszával. A szemöldökívek jól fejlettek. A járomcsont ívei határozottak. A középső homlokbarázda hangsúlyos. A nyakszirtcsont látható és kiugró.
Stop: Harmonikus, de hangsúlyos az orr- és a homlokcsont folytatása, a homlokív és a szemboltívek által.
Fang: Az orr felé elkeskenyedik, ezért oldalsó felületei enyhén összetartanak, miáltal a fang nem hegyes, de csonka kúp alakú, inkább lapos frontfelülettel. A fang hossza megegyezik a koponya hosszával. A fang szélessége kb. a felénél mérve, eléri a hosszúságának felét. A fang mélysége nem lépheti túl a hosszúságának felét. Felső vonala, azaz az orrhát profilja egyenes. A fang alsó profilját nem az ajak, hanem az állkapocs határozza meg. Ezért az ajakzug nem lelógó. A szájrés hosszú, miközben a szájzug a külső szemzugból induló képzeletbeli egyenesen helyezkedik el. Az alsó állkapocs profilja szinte egyenes vonalú.
Ajkak: Vékonyak és kevésbé kifejezettek. Az orrtükör alatt szétválnak és igen nyílt ívben egy kör harmadát teszik meg, miközben az alsó állkapocs fogait éppen elfedik. Az ajakszélek jól pigmentáltak.
Állkapocs: Jól fejlett, az alsó állkapocs csontjai különösen erősek és szélesek.
Fogak: Fehérek; teljes és jól fejlett harapás. A metszőfogak egyenletesen helyezkednek el. Ollós harapás.
Pofa: Kevésbé kiugró.
Szemek: Nagyok. Az írisz a szőrszíntől függően többé vagy kevésbé sötétbarna. A szemek szinte azonos frontális síkon fekszenek. A tekintet szelíd, vidám és figyelmes. A szemhéjak nyílása enyhén ovális, a szemek tengelye a vízszintessel kb. 15 fokot zár be. A szemhéjak szorosan követik a szemgolyó formáját, szélük igen feketén pigmentált. A szempillák különösen hosszúak, hogy távol tartsák a homlokról a szemre hulló szőrzetet.
Fülek: Magasan tűzöttek, háromszögletűek. Félig lelógóak, ami azt jelenti, hogy csak felső kétharmaduk lóg le. Izgalmi állapotban a fültő enyhén megemelkedik.
A fülek hossza 11-13 cm, szélességük 6,5-8 cm. A fültő széles, hátrafelé a nyakszirtig nyúlik, miközben előrefelé eléri a koponya közepét. A fülek vége
enyhén lekerekített. A fülszőrzet enyhén hullámos és puha, a fül végén bojtot képez.
Nyak: Felső profilja enyhén konvex. Kissé rövidebb, mint a fej: kinyújtott állapotban a nyak hossza nem több mint a fej hosszának 80%-a. A nyak felénél mért kerület legalább a nyak hosszának kétszerese. A bőr sohasem laza, ezért sohasem hajlamos lebernyegképződésre. A szőrzet nagyon sűrű.
TÖRZS Felső vonal: A mar jól kiemelkedik az egyenes hátvonalból. Az ágyék enyhe ívet mutat. A far kissé csapott.
Mar: Magas és hosszú. A nyak harmonikusan megy át a törzsbe.
Hát: Egyenes, jól izmolt és jó szélességű. Hossza a marmagasság kb. 30%-a. Az ágyék jól illeszkedik a háthoz és a farhoz. Az ágyék hossza kb. a marmagasság 20%-a, ezáltal szemmel láthatóan rövidebb, mint a hát. Az ágyék szélessége kb. annak hosszával megegyező. Az egész tájék izomzata jól fejlett.
Far: Széles, vaskos, jól izmolt és ferde, a vízszintessel kb. 30 fokos szöget zár be. Szélességének a csípőnél a marmagasság 1/7-ét kell elérnie.
Mellkas: Tágas, a könyökig lenyúló és jól ívelt. Kerülete (a könyök mögött mérve) 25 százalékkal lépi túl a marmagasságot. Keresztmetszetének átmérője, a mellkas hossza illetve mélysége a marmagasság 30 százalékát kell, hogy elérje.
Alsó vonal: A szegycsonttól enyhén emelkedik a has felé, mely ebből kifolyólag kissé felhúzott. A lágyék hossza az ágyékénak felel meg, mely rövid. A lágyék csak kis mértékben beesett.
Farok: A far hátulsó harmadában tűzött, vastag és erőteljes a tövénél, majd elvékonyodik a hegye felé. Enyhén hullámos “kecskeszőrrel” borított. Hossza a marmagasság 60-65%-a, és normális testhelyzetben éppen eléri a csánkot, de kívánatosabb az ennél rövidebb farok. nyugalmi állapotban szablyaként hordott, vagyis első kétharmada lelóg, utolsó harmada pedig enyhén felfelé ível. Mozgás közben a kutyazászlóként lengeti.
Mellső végtagok: Elölről és oldalról nézve egyaránt merőlegesek. A kutyaméretével arányosak. A könyök talajtól mért távolsága a marmagasság fele.
Lapockák: A váll jó felépítésű és erőteljes. A lapockák hossza több mint a marmagasság negyede (kb. 15-17 cm). A vízszintessel 45-55 fokos szöget zárnak be. Az izomzat mindig igen jól fejlett.
Felkar: Jól izmolt és erőteljes csontozatú. Hossza a marmagasság 30%-a. A vízszintessel 60-70 fokos szöget zár be. A lapocka és a felkarcsont szögelése 105-125 fok.
Könyök: A test középvonalával párhuzamos síkon kell elhelyezkednie. A könyökizület egy képzeletbeli függőlegesen helyezkedik el, mely a lapocka hátulsó szögletéből indul ki. A felkarcsont és az orsócsont szögelése 150-155 fokos. A könyöktől lefelé a szőrzet dús, hosszú és sűrű, gyapjúra emlékeztető.
Alkar: merőleges. Hossza legalább a felkaréval megegyező. Izomzata és csontozata jól fejlett.
Lábtő: Száraz és mozgékony, a borsócsont kifejezetten kiugró. Az alkar merőleges vonalának meghosszabbítása.
Mellső lábközép: Száraz és mozgékony. Elölről nézve az alkar merőleges vonalának meghosszabbításában fekszik. Oldalról nézve kissé ferde előre.
Mancsok: Ovális formájúak (nyúlmancs), jól zárt és ívelt lábujjakkal. A robosztus körmök íveltek és jól pigmentáltak. A talppárnák durvák és sötét színűek.
Hátulsó végtagok: Kiegyensúlyozottak és arányosak a kutyaösszmegjelenésével. Oldalról és hátulról nézve is függőlegesek.
Comb: Hosszú, széles, jól izmolt, hossza több mint a marmagasság 30%-a, szélessége meghaladja hosszának 75%-át. A medence és a combcsont szögelése 100-105 fokos.
Lábszár: Szárazan izmolt és erőteljes csontozatú. Hossza kb. a marmagasság egyharmada. A vízszintessel kb. 55 fokos szöget zár be.
Térdízület: A végtag függőleges síkján fekszik és sem kifelé, sem befelé nem fordul. A combcsont és sípcsont szögelése 130-135 fokos.
Csánkízület: Oldalsó felületei különösen szélesek. A talajtól mért távolsága nem lehet kevesebb a marmagasság 25 százalékánál. A sípcsont és a lábtő szögelése 140-145 fokos.
Hátulsó lábközép: Önmagában mért tényleges hossza a marmagasság kb. 15%-a. A sarokcsonttól mérve azonban éppen olyan hosszú, mint ahogyan a csánkízületnél meg van adva. merőlegesnek kell lennie. Az esetleges farkaskörmöket el kell távolítani.
Mancsok: Pontosan olyanok, mint a mellső mancsok.
Jármód: Lassú és szabad lépés. Az igen hosszú, kitartó ügetés az előnyben részesített jármód. Testfelépítésének köszönhetően könnyedén átválthat normális vágtába, melyet kifejezetten sokáig tud tartani.
Bőr: Szorosan a testhez simuló, mindenütt vékony, különösen a füleken és a mellső végtagokon. A nyakon nincs lebernyeg, a fejen nincsenek ráncok. A nyálkahártya és a pislogó hártya fekete.
Szőrzet: Igen dús, nagyon hosszú és testrészenként eltérő. durva szerkezetű (kecskeszőr), különösen a test elülső felén. A mellkas felétől hátrafelé és mindegyik végtagon szalagosodásra hajlamos, vagy a kutyakorától függően már gubancos. Ezeknek a tincseknek felül a hátvonalon kell kezdődniük és a test két oldalán lelógniuk. A fejszőrzet kevésbé drótos és elfedi a szemeket. A végtagokon a szőrzetnek egységesen kell eloszlania és Puha szalagokat képeznie, melyek a talaj felé lelógnak. A szőr a mellső végtagokon hosszúkás, oszlopszerű szalagokat képez, a hátulsó végtagokon pehelyszerűeket, bojtképződés nélkül. Az aljszőrzet olyan rövid és sűrű, hogy a bőr alig látható. Zsíros tapintásúnak kell lennie.
Szín: Egyenletesen szürke vagy foltos a szürke minden lehetséges legfinomabb árnyalataiban a világos szürkétől kezdve a sötét szürkén át a feketéig. Izabella színű és vöröses-fakó árnyalatok megengedettek. Teljesen fekete szőrzet megengedett, ha a fekete igazi mélyfekete (szurokfekete). Teljesen fehér szőrzet nem megengedett. Fehér foltok tolerálhatóak, amennyiben felületük nem lépi túl a teljes testfelület egyötödét.
Méret: Az ideális marmagasság kanoknál 60 cm, szukáknál 56 cm. 2 cm eltérés lefelé és felfelé megengedett.
Súly: Kanok 32-38 kg, szukák 26-32 kg.
Hibák: A felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melynek értékelését az eltérés mértéke határozza meg. Ez vonatkozik a kisfejű vagy folyamatosan poroszkáló kutyákra is.
Súlyos hibák: A fang és a koponya felső vonalai össze- vagy széttartanak. Határozott vagy eltorzult előreharapás. Kétoldali kancsalság. Részben
pigmenthiányos orrtükör. Az előírt marmagasság alatti és feletti méret, a toleranciahatáron túl. kunkorodó farok.
Tenyésztésből kizáró hibák: Teljesen pigmenthiányos orrtükör. Kosorr vagy konkáv orrhát. Mindkét szemhéjszél teljes pigmenthiánya, többszínű írisz (még ha csak az egyik is). Hátraharapás. Farknélküliség, csonkafarok, a hátra kunkorodó farok. A testfelület egyötödénél több fehér szín. Teljesen pigmenthiányos szájszél.
Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.

Eredeti neve:Cane da pastore Bergamasco
Angol neve:Bergamasco Shepherd

Eredete
Bergamo környékén, az olasz Alpokban nagyon régi hagyományai vannak a juhtenyésztésnek. A bergamói juhászokat már egy 1507-ből származó oklevél is megemlíti, és a bergamói birkák mellett szinte mindig szólnak a kíséretükben dolgozó juhászkutyákról is.A bergamói leginkább a komondorra emlékeztet, azonban a magyar fajtával ellentétben, szőrzete a fejen és a vállon nem nemezesedhet. Talán ezért sem tartozik a népszerű kutyafajták közé, hiszen bundájának ápolása kettős terhet jelent: egyik felén nem szabad felbontani a jellegzetes tincseket, másik felén viszont éppen ellenkezőleg, ki kell bontani a gubancos szőrzetet.Az olasz kinológiai szövetség, az ENCI 1898-ban jegyezte be az első bergamói juhászkutyát törzskönyvébe. A tervszerű tenyésztés azonban sokáig nem akart megindulni. A juhászoktól nem volt könnyű jó kutyát szerezni, mivel csak a maguk számára neveltek fel egy-két kölyköt, ha éppen szükségük volt utánpótlásra. A munkáját nem megfelelően végző négylábú evilági pályafutásának könyörtelenül véget vetettek. Az első “hobbi-tenyésztő” Pietro Rota volt, aki állítólag egy juhásztól kapta első kutyáit. Egy vemhes szuka elhelyezéséjért és ellátásáért cserében megtarthatott egy szukát és egy kant az alomból. Sok mai bergamói törzskönyvén szerepelnek Rota “di Valle Imagna” kenneléből származó kutyák, mely egyébként egy bergamói völgyről kapta nevét.

Bergamói pásztorkutyastandard (FCI 194)
Általános megjelenés: Közép nagy, rusztikus kinézetű kutya, minden testrészén dús szőrzettel. Erőteljes, de nagyon arányos felépítésű. Alakja négyzetes. Testarányait és profilját tekintve is harmonikus kutya. (Heterometria: normális arány a testméret és a különböző testrészek között; alloidizmus: konkordancia a fej és a test
normális arány a testméret és a különböző testrészek között; alloidizmus: konkordancia a fej és a test normális arány a testméret és a különböző testrészek között; alloidizmus: konkordancia a fej és a test profilja között.)
Fontos méretarányok: A testhossz, a lapocka és a felkar ízülete és az ülőgumó között mérve, a marmagassággal megegyező, ezért a testet négyzetbe lehet foglalni. Enyhe eltérés ezektől az arányoktól nem kívánatos ugyan, de megengedett, de semmiképpen sem lépheti túl az 1-2 centimétert. A fejhossz a marmagasság 4/10-e. A mellkas mélységének el kell érnie a marmagasság felét.

 

Forrás: kutya.hu