Bull Terrier

Angol bull terrier standard (FCI 11)
Általános megjelenés: erősen izmos, arányos felépítésű kutya, aktív, élénk, határozott és intelligens megjelenéssel.
Karakter: A bullterrier a kutyák gladiátora, tüzes és bátor. Egyedülálló fajtajellegzetesség a tojásformájú koponya, downface-szel. A mérettől függetlenül, a kanoknak maszkulin, a szukáknak feminin benyomást kell kelteniük.
Wesen: Kiegyensúlyozott természetű kutya, engedelmességre való hajlammal. Bár igen akaratos, emberekkel szemben különösen barátságos.
Fej: Hosszú, erőteljes, de nem durva, a fang végéig mély. Elölről nézve tojás formájú, teljesen kitöltött, felületén nincsenek homorú részek vagy bemélyedések. A fejtető a két fül között szinte lapos. Az arcorri rész a fejtetőtől az orrhegyig könnyen ívelt. Az orrtükör fekete, az orrhegy enyhén lefelé görbül. Az orrnyílások jól fejlettek. Az alsó állkapocs széles és erőteljes.
Fang: A fogak egészségesek, tiszták, erősek, jó méretűek, egyenletes elhelyezkedésűek. Szabályos, rendezett és teljes ollós harapás, vagyis a felső fogsor szorosan az alsóra nyúlik, a fogak az állkapocsban függőlegesen állnak. Az ajkak simák, ránctalanok és hozzásimulnak az állkapocshoz.
Szemek: Keskenynek tűnnek,ferdén elhelyezkedők, háromszögletűek, mélyen ülők, feketék vagy annyira sötétbarnák, amennyire csak lehet. Átható tüzű tekintet. A kék vagy részben kék szemek nem kívánatosak. A szemek az orrtól érzékelhetően távolabb helyezkednek el, mint a koponya közepétől.
Fülek: Kicsik, vékonyak, egymáshoz közel tűzöttek. A kutyának képesnek kell lennie mereven és egyenesen hordania őket, ekkor függőlegesen kell állniuk.
Nyak: Nagyon izmos, hosszú, ívelt, a válltól a fej felé vékonyodó. Lebernyegtől mentes.
Mellső rész: A váll erős és izmos, de nem terhelt. A lapocka széles, lapos, a mellkashoz szorosan igazodik, kihangsúlyozottan hátrafelé dől, a felkarral szinte derékszöget zár be. A könyök szorosan a testhez simul. erős és egyenes felkar. A mellső végtagok különösen erősek, gömbölyded és erős csontozattal. A kutya szilárdan áll mellső lábain, melyek egymással teljesen párhuzamosak. Kifejlett kutyáknál a mellső végtagoknak (a könyöktől lefelé mérve) olyan hosszúaknak kell lenniük, mint amilyen mély a törzs.
Test: A törzs kerekded, henger alakú, igen jól ívelt bordákkal, a mellkas mély. A mellkas legyen közelebb a földhöz, mint a has vonala. Rövid hát, erőteljes hátvonal, mely a mar mögött eleinte egyenes, aztán a széles, jól izmolt ágyékrésznél kissé ívelt. Az alsó vonal a mellkas alsó részétől a hasig egy elegáns, fölfelé futó ívet alkot. A mellkas elölről nézve széles.
Hátulsó rész: Hátulról nézve a hátsó végtagok egymással párhuzamosak. A comb jól izmolt, a lábszár jól fejlett. A térd és a csánkízület jól szögelt. A mancsok kerekdedek, szilárdak, domború lábujjakkal.
Farok: Rövid, mélyen tűzött, vízszintesen hordott. Tövénél széles, majd elvékonyodik és finom hegyben végződik.
Mozgás: Mozgásban a kutyazártságot és egy, a fajtára oly jellemző könnyedséget mutat. Szabadon, könnyedén lép, ügetésben mind a mellső, mind a hátulsó végtagok párhuzamosan mozognak, csak gyorsabb jármódban tarthatnak össze. A mellső végtagok messze előre nyúlnak, a hátulsók térd- és csánkízületben jól meghajlanak és erőteljes lökésekkel mozgatják előre a testet.
Szőrzet: Rövid, sima, egyenletes, kemény tapintású és finoman fénylik. A bőr mindenütt szorosan hozzásimul a testhez. Télen lágy aljszőrzet keletkezhet.
Szín: A fehér tiszta fehér szőrzetet jelent. A bőr pigment foltjai és foltok a fejen nem büntetendők. Színes kutyáknál az adott színnek kell uralkodnia. Minden más szempont egyenlősége esetén, a csíkos egyedeket kell előnyben részesíteni. Fekete-csíkos, vörös, rőt és tricolor megengedett. Pöttyök a fehér szőrzeten nem kívánatosak. A kék vagy májbarna szín felettébb nem kívánatos.
Méret: Nincs sem súly, sem magassághatár, de a kutyának méretéhez képest maximális szilárdságot és sűrűséget kell mutatnia. Függetlenül a mérettől, a kanoknál és a szukáknál a másodlagos nemi jellegnek kifejezettnek kell lennie.
Hibák: A felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melynek értékelését az eltérés mértéke határozza meg. A süketség tenyésztésből kizáró ok.
Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.
Miniatűr bullterrier: Fajtaleírása a bullterrierével megegyező, az alábbiak kivételével:
Méret: A marmagasság nem haladhatja meg a 35,5 centimétert. A kutyának mindig méretével arányos tömeget kell mutatnia. Súlyhatár nincs. A kutyának mindig harmónikusnak kell lennie.

Eredeti neve: Bull Terrier
Angol neve: Bull Terrier
Származási hely: Anglia

Eredete
A fajta az angol kora kapitalizmus idején keletkezett, mikor az emberi munkaerő kizsákmányolása, a nők 16 órás munkanapja és a kisgyerekek felnőtt férfit igénylő munkája társadalmilag magától értetődő dolog volt.Természetesen a háziállatok is megszenvedték a zsarnokság törvényeit. A régi Angliában, a cirkuszt és kenyeret a népnek mondás szellemében, a kegyetlen állatviadalok szolgáltak az indulatok szelepéül, hogy a nép nyugodt maradjon elnyomóival szemben. A fő attrakciót a kutyaviadalok jelentették. Ez a szörnyű “sport” jelentős szerepet játszott a bull terrier kialakulásában.A két kiindulási fajta, melyekből James Hinks Birmingham-ben, a Black Country közepén kitenyésztette a bull terriert, a harcedzett bulldog és az elegáns angol fehér terrier volt. A két fajta anatómiailag és jellemében is jelentősen különbözött egymástól. Hinks célja az volt, hogy ötvözze a terrier vakmerőségét a bulldog makacsságával. A céltudatos tenyésztés és szelektálás nagyon összetett karakterű kutyát hozott létre. A bull terriernek magas a fájdalomküszöbe, nagyon bátor, vakmerő és kitartó, de egyidejűleg nagy barátságban van az emberrel. Ez volt James Hinks célja. Fontos tudni, hogy Hinks tenyészetét kezdettől fogva kiállításokon is bemutatta. A bull terrier azon fajtákhoz tartozik, melyek már az első angol kiállításokon is vettek részt, és melyeket már az elején tervszerűen, egy adott fajtaleíráshoz igazodva tenyésztettek. Tagadhatatlan, hogy a fajta bölcsője a pit volt, de a tenyésztők már nagyon korán azon fáradoztak, hogy a fajta példányai ne csak a kitűzött (harci) feladatnak feleljenek meg, hanem vonzó kiállítási kutyává is váljanak. A gladiátorból fehér lovag lett. A bullterrier-tenyésztés egyre inkább arra törekedett, hogy az ember mindennapi életébe harmonikusan beilleszkedő kutyát teremtsen. Az eredendő harci kedvnek szisztematikusan gátat vetettek, miközben arra is ügyeltek, hogy a kutyák öntudatosságát megőrizzék. A XX. század elején a fehér vonalat staffordshire terrierekkel keresztezték, hogy színes egyedeket kapjanak. Aki a fajtát anatómiailag továbbfejlesztette és tökéletesítette, Raymond Oppenheimer volt, a Abraxas a modern bull terrier megteremtője. A minőség úgy fellendült, hogy 1972-ben Abraxas Audacity lett a Cruft’s, Anglia legnagyobb és leghíresebb kiállításának legszebb kutyája. A bull terriert két méretváltozatban tenyésztik. Mivel a bull terriert a bulldog különböző terrierekkel történő keresztezéseiből alakították ki, kezdettől fogva léteztek kisebb méretű bull terrierek is, sőt kezdetben ezek voltak többségben. A korabeli bull-and-terrier almokban igen különböző súlyú kutyák láttak napvilágot, a négykilóstól egészen a 30 kg feletti példányokig. Az ebből a korból származó legtöbb ilyen témájú ábrázolás egy kisméretű, bulltípusú kutyát mutat, mely súlya a korabeli tudósítások szerint 5 kg körüli lehetett. Egy 1821-es hirdetés egy 8 kg súlyú, híres szukát reklámoz, egyéb 1820 és 1850 közötti írások 4-9 kg közötti bull terriereket említenek, de a Kennel Club törzskönyvének első kötetében is számos kisméretű bull terrier szerepel. Később néhány tenyésztő megpróbálta még tovább miniatürizálni a fajtát, hogy létrehozzák a toy bullterriert. Sir Raymond Tyriott Wilson Pony Queen nevű kutyája kifejlett korában kb. 3 font volt, azaz alig több mint 1 kg! Ezek a toy típusok azonban nem hordozták a fajta igazi karakterét, igen gyakran almafejük és kidülledő szemük volt, vagyis a törpeség tipikus jellemzőivel rendelkeztek. Az első kiállítás, ahol a miniatűr bull terrierek külön osztályban indultak, az Islington International Dog Show volt, 1863 májusában; a 10 font alatti kutyákat sorolták külön kategóriába. Bár ezek a kutyák inkább a toy típust képviselték, a miniatűr bull terriert tenyésztők befolyása olyan nagy volt, hogy 1883-ban, a Kennel Club 21. kiállításán felemelték a súlyhatárt 25 fontra (11,34 kg). Egyébként az első Show Champion bullterrier, Nelson 16 font alatti súlyával ma miniatűr bull terriernek számítana. Nelson 1866-ban született, Mr. J. Willock tenyészetében, a Champion címet 1873-ban szerezte meg, tulajdonosa a Kennel Club első elnöke, Mr. S.E. Shirley volt.1939-ban Richard Glynn ezredes vezetésével megalakult a Miniature bull Terrier Club. Forradalmi, é a fajtát megmentő javaslatuk a Kennel Club felé az volt, hogy súlylimit helyett magassághatárt javasoltak. A Kennel Club Gazette májusi száma már arról tudósít, hogy elfogadták a javasolt 14 inches marmagasságot. Egy darabig még a 20 fontos súlylimit is tartotta magát, de mivel ez a cingár egyedeknek kedvezett, a határon lévő példányokat pedig szisztematikusan alultáplálták, csupán a magassághatárhoz tartották magukat. A miniatűr bull terrier jelenleg érvényes standardje is úgy fogalmaz, hogy a marmagasság ne legyen több 14 inchnél. Érdekes, hogy az amerikai fajtaleírás egy 10 inches alsó határt is megszab, és az ennél kisebb egyedeket sem tartja kívánatosnak.

Tulajdonságai
Barátságos, spontán, vidám kutya. Fiatal korában kissé szilaj, és túlzott lelkesedésében összetörhet néhány holmit. Bátor és nagyon kitartó, a fájdalomra szinte teljesen érzéketlen – éppen ezért sokszor a betegségeit is csak akkor lehet észrevenni, amikor már majdnem túl késő. Általában egészséges fajta. Nagyon ragaszkodik a családjához, ám akaratos, sőt makacs is tud lenni. A bullterrier rendszerint remekül kijön a gyerekekkel. Igen toleráns, és nagyon jól tűri a durvább játékokat is. Az egészen kicsi gyerekekhez kissé túl szilaj lehet. Megfelelő szocializáció esetén a macskákkal és egyéb háziállatokkal sincs gondja. Azonos ivarú kutyával szemben is barátságos természetű, de keményen lép fel ha a védelméről van szó. Jellemzően konfliktuskerülő típus, így egy tenyészetben is könnyen tarthatók együtt a megegyező nemű kutyák. A látogatókat megugatja, de ennél tovább nem megy. A felnőttekkel és a gyerekekkel szemben is barátságos viselkedésű. A bullterriernek eléggé sok mozgásra van szüksége. A hosszú séta a városban vagy az erdőben, a kerti labdázás, az úszás vagy a kerékpáros sétáltatás mind megfelelő gyakorlatok a számára.

 

Forrás: kutya.hu, kutya-tar.hu