Cane Corso

Cane corso standard (FCI 343)
Rövid történeti áttekintés: Közvetlen őse a “Canis Pugnax ” (az ősi római molosszus), melynek ez a könnyebbik változata, amit nagytestű vadak vadászatára és a csatákban “harci segítségnek” használtak. Évekig volt az itáliai népek megbecsült társa. Használták birtok, marha, és személyvédelemre is. A múltban a fajta elterjedt volt egész Itáliában, ahogy arról számtalan ábrázolás és a történetírás tanúskodik. Az utóbbi időkben a fajta kiválóan fennmaradt Dél-Olaszországban, elsősorban Pugliában, Lucaniaban, és Sannioban. Neve a latin “Cohors ” – ból származik, ami “őrt”, “védőt” jelent.
Általános megjelenés: Középnagy-nagy termetű kutya, erős felépítésű, de elegáns, erőteljes, hosszú izomzattal, nagyon előkelő, erőt, mozgékonyságot, és állóképességet sugároz. Általános felépítése a mezomorf (atléta termetű) állat felépítésére jellemző, amiknek testhossza meghaladja a marmagasságot, a formát illetően harmonikus, a profilt illetően diszharmonikus.
Fontos arányok: A testhossz körülbelül 11% – kall, meghaladja a marmagasságot. A fej teljes hossza, eléri a marmagasság 36% – át. A pofa hossza megegyezik a fej teljes hosszának 34% – ával. A mellkas magassága 5 tizede a marmagasságának és megegyezik a végtagok könyöknél mért magasságával.
Magatartás és karakter: Intelligens, aktív és kiegyensúlyozott, utolérhetetlen őrző-védő kutya. A gazdával fogékony és gyengéd, a gyerekekkel és a családdal szeretetteljes, azonban amikor a szükség úgy hozza, rettenetes és bátor védelmezője embernek, háznak és tulajdonnak. Könnyen képezhető.
Fej: Brachycephalikus (rövid fejű) Teljes hossza eléri a marmagasság 36% – át. A járomcsonti szélesség, mely megegyezik a koponya hosszával, meghaladja a fej teljes magasságának a felét, eléri a 66% – t. A koponya és a pofa felső hossztengelye enyhén összetartó. A fej kerülete, a pofacsontoknál mérve, több mint kétszerese a fej teljes hosszának, még a szukák estében is. A fej mérsékelten formázott, kifelé tartó járomcsonti ívekkel. A bőr erős, az alatta lévő szövetekre simul, és meglehetősen feszes.
Koponya: Szemből nézve széles és enyhén boltozatos, oldalnézetben szabálytalan ívet alkot, mely a homlokrészen hangsúlyos, ellaposodik a külső nyílirányú taréj mentén. Felülnézetben négyzet alakúnak mutatkozik, a járomcsonti ívek kidomborodása és az azt körülvevő izomzat miatt. A homlok és orrmelléküregek fejlettek és előrenyúlóak, mély homloküreg és látható közbülső barázda A nyakszirt taréj nem túlzottan hangsúlyos. A szemgödör feletti üreg enyhén megjelenő.
Stop: Igen hangsúlyos a nagyon fejlett és domború homlok és orrmelléküregek valamint a kiugró szemöldökívek miatt.
Orr: Az orrtükör egyvonalban van az orrháttal. Oldalnézetben nem nyúlhat túl az ajkak, alkotta elülső függőleges záróvonalon, elülső részének ugyanazon a függőleges síkon kell lennie, mint, amin a pofa elülső része is van. Nagynak kell lennie, meglehetősen lapos orrháttal, széles, nyitott és mozgékony, nedves és hűvös orrlyukakkal. Színe fekete.
Fang: Nagyon széles és mély. A pofarész szélessége csaknem megegyezik a hosszával, ami pedig eléri a fej hosszának 34%-át. Mélysége meghaladja a pofa hosszának 50%-át. A pofaoldalak párhuzamosai és az egész állkapocs telitettsége és szélessége miatt a pofa elülső része lapos és négyzetes. Az orrhát egyenes profilú és meglehetősen lapos. A pofa alsó profilját a felső ajkak határozzák meg, a szemüreg alatti tájék igen enyhe cizelláltságot mutat.
Ajkak: – Meglehetősen erősek. Elölnézetben a felsőajak felfordított “U “alakot mutat az elválasztásnál, oldalnézetben nyugodtan lóg. A szájzug pontosan, látható és minden és minden esetben a pofa alsó profilvonalának legmélyebb pontját jelenti. Színe fekete.
Állkapcsok: Nagyon széles, erős és sűrű, a felső állkapocs nagyon enyhén rövidül, ennek eredményeként jelentkező előreharapással. Az alsó állkapocs ágai nagyon erőteljesek és oldalnézetben meglehetősen íveltek, az alsó állkapocs tömege, előre irányuló hangsúlyozottságával, kiemeli a határozott állat. A metszőfogak szilárdan, egyvonalban ülnek.
Pofa: A rágóizom tájéka telt és határozottan megjelenik, de nem túlnagyobbodott.
Fogak: Fehérek, nagyok, számban és fejlettségben teljesek. Az alsó állkapocs metszőfogai csupán kismértékben (kb. 1 cm) állnak a felső állkapocs metszőfogai mellett, ily módon a harapás kismértékű előreharapás.
Szemek: A kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, homlok alatti elhelyezkedésűek, egymástól számottevő távolságban ülnek. A szemhéjrés csaknem ovális, a szemgolyók enyhén kidudorodóak, rásimuló szemhéjakkal, melyek szegélye feketén pigmentált, a szemfehérje nem látszhat. A harmadik szemhéj erősen pigmentált. A szivárványhártya a lehető legsötétebb, a szőrzet színének megfelelően. Tekintete intelligens és éber.
Fülek: A fej tömegéhez és a kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, rövid szőr borítja azokat, háromszög alakúak, meglehetősen csúcsos heggyel, és vastag porcrésszel, magasan tűzöttek, jóval a járomcsonti ív felett, széles alapokkal, lógó helyzetben az arcra simulnak, sohasem érnek le a torok. Meglehetősen nyújtottak és enyhén kidudorodóak az izületnél, amikor a kutya figyel részben, felállnak. Általában egyenlő oldalú háromszög alakra vágják.
Nyak: Felső vonala: Enyhén ívelt.
Hossza: A marmagasság 36% – a vagyis a fej teljes hosszával egyező.
Formája: Ovális keresztmetszetű, erős, nagyon izmos, határozott különállást mutató nyakszirttel. A nyak kerülete annak fele hosszánál mérve a marmagasság körülbelül 80% – a. Harmonikusan kapcsolódik a marhoz, vállakhoz és a mellkashoz, a talajhoz viszonyított ideális állása 45 fokos és a vállakkal is megfelelő szöget zár be.
Bőre: A nyak alsó széle gyakorlatilag lebernyegmentes.
Test: Tömör, erős és nagyon izmos. Hossza 11 százalékkal haladja meg a marmagasságot, +/- 1% eltérés megengedett.
Felső vonal: A háttájék egyenes vonalú, enyhe ágyéki domborulattal.
Mar: Tisztán emelkedik a hátvonalon a fartájék szintje fölé, magas, hosszú és széles. Szikár és harmonikusan kapcsolódik a nyaki és háti részhez.
Hát: Széles és nagyon izmos, mint a törzs egész hátvonala, enyhén emelkedik hátulról előre, szigorúan egyenes vonalú profillal. Hossza kb. a marmagasság 32 százaléka.
Ágyék: Az ágyéktáji rész rövid és széles kell, legyen, határozottan kapcsolódjon a háthoz és a fartájékhoz, nagyon izmos, nagyon masszív, és oldalnézetben enyhén domború Hossza kicsit meghaladva szélességét, a marmagasság 20% – a
Far: Hosszú, széles, a számottevő izomtömeg miatt meglehetősen kerek Hossza, a csípő élétől a farpofák éléig mérve megegyezik a marmagasság 32% – ával. Átlagszélessége egyenlő a marmagasság 23% – ával a vízszintes síkhoz mért esése 28-30 fokos a csípő-far vonalon és 15-16 fokos a csípő élétől a farok tövéig. Ily módon a far enyhén ereszkedő ívű.
Melltájék: Széles, mély esésű és nyitott, jól fejlett izomzattal. Szélessége, szoros összefüggésben a mellkas szélességével, eléri a marmagasság 35% – át. A mellcsont egy magasságban van a vállak csúcsával. Oldalnézetből a melltáj előre is kiterjed a mellső lábak között és enyhén domború.
Mellkas: Mindhárom dimenzióban jól fejlettnek kell lennie, hosszú boltozatos, széles és jól formázott bordákkal, széles bordaközi részekkel. A négy lengőborda hosszú, boltozatos és nyitottan végződik. A mellkas a könyökig lenyúlik és magassága a marmagasság felével egyenlő. Szélessége a magasság felénél mérve, a marmagasság 35% – a és a szegycsont felé haladva enyhén csökkenő anélkül, hogy mellcsontélt formázna. Mélysége (nyílirányú átmérője) megegyezik a marmagasság 55% – ával. Kerülete a marmagasságnak több mint 35% – a.
Alsó vonal és has: A szegycsonti tájék szikár, hosszú, széles, és oldalnézetből széles sugarú félkört formázva a fartájék felé, enyhe ívben húzódik fel a gyomortájékhoz. A hasi tájék se, nem üreges se nem laza, oldalnézetben a szegycsont élétől az ágyékig enyhe ívben emelkedik.
Lágyék: Ürege nem túlzottan hangsúlyos.
Farok: Meglehetősen magasan tűzött a farvonalon, tövénél vastag, csúcsánál nem túlzottan hegyes, és kinyújtva sem ér sokkal a csánkon túlra. nyugalmi állapotban lóg. Más esetben vízszintes vagy enyhén a hátvonal fölötti. Sohasem hajolhat meg annyira, hogy gyűrűt formázzon, vagy függőlegesen álljon. A negyedik csigolyánál vágják.
Mellső végtagok: Mind szemből, mind oldalról nézve függőlegesek. A végtagok könyöknél mért magassága megegyezik a marmagasság 50% – ával. A kutya méreteihez arányosak. erősek és erőteljesek.
Váll: Hosszú, ferde, erős erőteljes és jól osztott izomzattal, a mellkashoz csatlakozik, de mozgásában szabad. Hossza, a mar tetejétől a váll éléig megegyezik a marmagasság 30% – ával, esése a vízszintes vonalhoz mérten 48-50 fokos. A test középsíkjához viszonyítva a lapockacsont élei enyhén elfordultak.
Felkar: Valamivel hosszabb, mint a váll, erős, jócskán fejlett csontozattal, felső kétharmad részében alaposan a törzshöz kapcsolódva. A váll élétől a könyökcsúcsig mért hossza a marmagasság 31-32% – ával egyenlő, és körülbelül 58-60 fokos szöget zár be a vízszintes síkkal. Hosszanti iránya párhuzamos a test középsíkjával. A lapocka és a felkarcsont által bezárt szög 106 és 110 fok között van.
Könyök: A könyökök hosszúak és kiállóak, kapcsolódnak, de nem túl szorosan a bordaüreghez, feszes bőr borítja azokat, hasonlóak, kell, legyenek, az alkarokhoz, egy a törzs nyílirányú síkjával párhuzamos síkon helyezkednek el. A könyökcsúcs (olecranon epiphysis) a lapocka hátsó csúcsából a talajra húzott függőlegesen helyezkedik el.
Alkar: Teljesen függőleges, ovális keresztmetszetű, főként a felső harmadában számos izomzattal, nagyon erős és tömör csontszerkezettel. Hossza könyök csúcsától az alkar végéig megegyezik a marmagasság 32-33% – ával. Kerülete, közvetlenül a könyök alatt mérve, megegyezik a marmagasság 39% – ával. A kéztő – alkarcsonti horony meglehetősen határozott.
Lábtőízület: Szemből nézetből az alkar egyenes függőleges vonalának a meghosszabbítása, szikár, széles, mozgékony és vastag. Kerülete eléri a marmagasság 26%-át, felső végén a kéztőcsont erősen hátrahajlik.
Lábközép: Jóval kisebb, mint az alkar, nagyon erős, szikár, rugalmas, enyhén hajlított (a talajjal kb 75 fokos szöget zár be) Hossza nem haladja meg a mellső végtag könyöknél mért magasságának egy hatodát.
Hátulsó végtagok: Szemből és oldalnézetből függőlegesek. Arányban állnak a kutyaméretével,
Mellső mancsok: Kerek alakúak, nagyon ívelt és összehúzott ujjakkal (macskamancs) Szikár és kemény talpal. A körmök erősek, hajlítottak és pigmentáltak, erős a pigmentáltság a talpi és ujjrészi talppárnákon is. erősek, erőteljesek hatodát. Szemből nézve az alkar és a kéztő függőleges vonalát követi.
Comb: Hosszú és széles, kidomborodó izmokkal, ily módon a farpofák éle markánsan megjelenik. Hossza meghaladja a marmagasság 33%-át és a szélessége sohasem kevesebb e magasság 25% – ánál A combcsont tengelye, mely ferdén álló, a felsőtől az alsó végéig és hátulról előre, esésében 70 fokos szöget zár be a vízszintessel, a csípőcsonttal a kellőnél valamivel nagyobb szöget zár be (csípő – comb szögelés)
Lábszár: Hosszú, szikár erős csont és izomszerkezettel, határozottan megmutatkozó izomhoronnyal. Hossza megegyezik a marmagasság 32%-ával és felső végétől alsó végéig, előröl hátrafelé való esése a vízszintessel kb. 50 fokos szöget zár be.
Térd: A térdizület szögellése körülbelül 120 fok. Irányultsága megegyezik a test középsíkjával.
Csánkizület: Széles, vastag, tiszta, tisztán megmutatkozó csontozattal. A kidomborodó csánk él tisztán a lábhorony meghosszabbítását mutatja. A csánk él és a talp (talaj) közötti távolság nem haladhatja meg a marmagasság 26% – át Irányultsága, a test középsíkjához viszonyítva párhuzamos. A sípcsont – lábközépi szögellés körülbelül 140 fok.
Lábközép: Nagyon vastag, szikár, meglehetősen rövid, hengeres és a talajhoz képest mindig függőleges, oldal és hátulnézetből hossza megegyezik kb. a marmagasság 15% – ával (bokát és lábfejet nem számítva). Belső oldalán nincs farkaskarom.
Hátulsó mancsok: Enyhén oválisabb alakúak, mint a mellső lábfejek és az ujjak kevésbé boltozatosak.
Jármód/mozgás: Nagy lépéshossz, nyújtott ügetés, olykor néhány galopplépéssel, de nyújtott ügetésbe hajlóan.
Bőr: Meglehetősen vastag, kismennyiségű bőr alatti kötőszövettel és ezért szorosan tapad az alatta lévő rétegekre mindenhol. A nyak gyakorlatilag mentes a lebernyegektől. A fejen nem lehetnek ráncok. A nyálkahártya pigmentje fekete. A talpak és a körmök pigmentje sötét kell, legyen.
Szőr: Rövid, de nem simaszőrű, üveges szerkezettel, fényes, bőrhöz simuló, erősszálú, nagyon sűrű, egy vékony réteggel, mely télen megvastagodik (de sohasem nő a fedőszőrzet fölé). Átlagos hossza körülbelül 2-2,5 cm. A maron, fartájékon, a combok hátsó vonalán és a faron eléri a körülbelül 3 cm- t, de sohasem alakulnak ki zászlók. A pofán a szőr nagyon rövid, sima bőrhöz simuló és nem hosszabb 1-1,5 cm-nél.
Szín: Fekete, ólomszürke, palaszürke, világosszürke, világos őzbarna, őz barna, sötét őz barna, és foltos (az őz barna és a szürke különböző árnyalataiban határozottan megjelenő csíkok). Az őz barna és foltos egyedek esetében a fekete vagy szürke álarc csak a pofán jelenik, meg és nem húzódhat a szemvonal mögé. A mellkason, a lábfejek hegyén és az orrháton elfogadható kis fehér folt.
Magasság és súly:
Marmagasság: Kanok esetében 64-68 cm. szukák esetében 60-64 cm. Megengedett eltérés +/- 2 cm.
Súly: Kanok esetében 45-50 kg. Súly/méretarány 0,71 (kg/cm) szukák esetében 40-45 kg. Súly/méret arány 0,68 (kg/cm)
Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.
Hibák: A felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melynek értékelését az eltérés mértéke határozza meg.
Súlyos hibák: 
Fej: a koponya és a pofa tengelyének hangsúlyozott párhuzamossága, a koponyatető és a pofa tengelyének nagyon markánsan jelentkező összetartása, a pofa összetartó oldalvonalai, ollós harapás, hangsúlyozott és zavaró előreharapás.
Orr: Részleges pigmentáció
Farok: Gyűrűbe kunkorodás vagy függőleges tartás.
Méret: Túlméretezett vagy alul méretezett.
Jármód/mozgás: Folyamatos poroszkálás
Tenyésztésből kizáró hibák:
Fej: a koponya és a pofa tengelyének széttartása, hátraharapás, kifejezetten homorú orrhát vagy kosorr
Orr Pigmentáltság teljes hiánya.
Szemek: Részleges és kétoldali szemhéji pigmentálatlanság, kancsalság, kétoldali kancsalság.
Ivarszervek: Az egyik vagy mindkét here fejletlensége, egy heréjűség, rejtett heréjűség.
Farok: Farkatlanság, rövid farok, mesterséges vagy veleszületett.
szőrzet: Félhosszú, sima, zászlós.
Színek: Bármely nem meghatározott szín, túl széles fehér foltok.

Eredeti neve: Cane Corso Italiano
Angol neve:Italian Corso Dog
Származási hely: Olaszország
Eredeti feladata: Őrző-védő, kísérőkutya, pásztorkutya és vadászkutya nagyvadak vadászatához.

Eredete
A régi rómaiak már kifejezetten céltudatosan szelektálták, mondhatni, tenyésztették kutyáikat. A mastino napoletano nagytestű, bivalyerős, de kissé lomha ősei mellett megjelent egy könnyebb, fürgébb, elegánsabb típus is, melyet vadászatra, sőt terelésre is használtak.A cane corso ősei később szolgálati kutyává léptek elő, vámosok, csőszök biztonságára vigyáztak. Érdekes írásos emlék a fajtáról egy 1750-ből származó regionális rendelet, mely megtiltja a cane corso használatát rabok, foglyok üldözésénél. Az első és második világháború természetesen ellehetetlenítette a modern, fajtaazonos tenyésztést, az állomány jelentősen lecsökkent. 1973-ban Giovanni Bonatti Pugliában, Dél-Olaszországban fedezett fel néhány egyedet, majd két segítőtársával, Stefano Gandolfival és Giancarlo Malavasival megalapították a cane corso fajtaklubot (Societa Amatori Cane Corso), és 1987-ben megfogalmazták a hivatalos fajtaleírást. Ekkor még csak körülbelül hetven kutya szerepelt a nyilvántartásban. A SACC 1990. november 25-én tartotta első, nagy sikerű kiállítását, majd 1994-ben az FCI is hivatalos fajtaként ismerte el a cane corsot.

 

Forrás: kutya.hu , kutya-tar.hu