Perui meztelen kutya

Eredeti neve:Perro sin pelo del Perú
Angol neve:Peruvian Hairless Dog

Eredete
A precolumbián dél, az inkák kedvelt kutyája a perui kopasz kutya, indió nyelven: “caa-allego” (“ruhátlan kutya”), másként “inca orchid moonflower dog” (“inka orchidea holdvirágkutya”), később: “perro sin pelo del Peru”. Nevét az inka orchideaházak őrzésében betöltött szerepének, s annak köszönheti, hogy az előnyben részesített világos bőrszíne miatt a nap tűző fényében könnyen leéghetett, így a holdfényes este volt az a napszak amikor szabadon futkározhatott. Ennek persze nem kívánt következményei is voltak. A köznép kevésbé előkelő ebeivel való keveredés vezetett a sötét színű ebek kialakulásához. Tschudi leírása szerint kizárólag a partvidéken él, mivel a belső vidékek hideg éghajlatát nem viseli el. A fajta lehet egyszínű vagy foltos, a fejtetőn bóbitával, a lábakon a csánkok alatt némileg szőrözött, a farokvégen bojttal, esetleg anélkül. Nagy-, közepes- és kis termetű változatban tenyésztik. Marmagassága ennek megfelelően 25-60 cm között van .
A kutya (s más háziállatok) szőrtelensége a szőrzet, s vele összefüggésben, mint látni fogjuk a fogazat kialakulásában közreműködő gének meghibásodása révén kialakuló mutáció eredménye. Az ember e fajták kitenyésztése során nem tett egyebet, mint már oly sokszor a különféle élőlények háziasításakor: kihasználta a megszületett mutációkban rejlő lehetőséget. Tette ezt Afrikában, Ázsiában s az Újvilágban. Az igazság az, hogy a csupasz kutyák, melyeknek S. G. Gorwill a The Hairless Dogs of the World (A világ szőrtelen kutyái) című művében 14 fajtáját sorolja fel, s melyek közül 1995. évi adat szerint az FCI hármat ismer el, sohasem teljesen szőrtelenek. Leggyakrabban a fejen, koponyatetőn, lábakon és a farok végen fordul elő némi, az adott fajtára jellemző szőrzet. Vagyis a szőrképzés recesszív génje gátolja a csupaszságért felelős domináns gén átütő érvényesülését, s újra meg újra létrehozza a jelzett szőrzetet. E kutyák gyakorlatilag mindig heterozigóták, azaz a szőrtelenségi gén mellett mindig akad olyan gén is, mely teljes prém kialakítására képes. Ezért fordul elő, hogy az utódok között időről időre felbukkannak teljes szőrben lévő egyedek is. Ezeket nevezzük powder puffnak. A fajtajellegre is tekintettel az FCI csak a kínai kopasz kutyautódok között előforduló puderpamacsokat ismeri el.Tenyésztésük nehézsége elsősorban abban rejlik, hogy két csupasz kutyapárosítása esetén 25 %-ban olyan utód születik, mely kétszeresen domináns jellegű a szőrtelenség vonatkozásában, tehát e tekintetben homozigóta. E példányok életképtelenek, s vagy halva születnek, vagy közvetlenül az ellés után elpusztulnak. Tekintetbe véve az amúgy sem magas várható alomszámot, ez jelentős veszteség a tenyésztőnek, s érthetővé teszi meglehetős ritkaságukat is. Az alom további 25 %-ában poweder puff ebekre számíthatunk. Ezek kétszeresen hordozzák a szőrösödésért felelős recesszív gént, így párosításukból szőrtelen utódokra nem számíthatunk. A maradék 50 % az a heterozigóta utód, mely életképes, s mely a tenyésztés további alapanyaga lehet.Hogy a szőrtelenség és a fogazat alakulásáért felelős gén között kapcsolat van egyértelműen bizonyítható. Csupasz kutyák foghíjasságára jellemző a premolárisok (előzápfogak) teljes, vagy csaknem teljes hiánya, több metszőfog, olykor a szemfog hiánya is. Érdekes, hogy a tejfogaknál még meglévő előzápfogak és szemfogak egy része a fogváltás után már nem nő ki. A powder puff egyedek ugyanakkor rendszerint teljes fogazatúak.
Sajátos adottsága még a szőrtelen ebeknek, bár erre csak az újvilági fajtákra vonatkozóan rendelkezünk adattal, hogy bőrük, ellentétben a többi kutyafajtával, teljes testfelületükön tartalmaz verejtékmirigyeket. Átlagos 40 °C-os testhőjük szabályozásában tehát a verejtékezés is szerepet játszik. Megoszlanak a vélemények e kutyák fázékonyságát illetően. Aligha kétséges, hogy e fajták kialakulása a szubtrópusi, trópusi övezetben valószínűsíthető, ám ősi eredetük óta alkalmuk volt a szélsőséges időjárási viszonyok elviseléséhez hozzászokni (pld.: Andok klíma viszonyai). Túlzónak látszik tehát egyes szerzők e téren megnyilvánuló intése, mely 21 °C-os helységben való tartásukat tartja indokoltnak. Gibisch és Bungartz szerint megfelelő szoktatás és takarmányozás esetén ugyanolyan jól alkalmazkodnak a szélsőséges időjárási viszonyokhoz, mint felöltözött fajtársaik.A perui meztelen kutyák mozgékony és éber kutyusok, nemes és azokkal szemben, akiket jól ismer, érzelmes. Az idegenekkel szemben óvatosak, így nagyszerű őrző-védők. Nála sem feledhetjük ugyanakkor, hogy a bizarr külső igazi kutyaszívet takar.

 

Forrás: kutya.hu, royalcanin.hu