Idomítás módszerei

Az idomítás olyan eljárás, mely kínérzetet keltő eszköz, vagy behatások alkalmazásával bírja rá a feladatok végrehajtására az állatot. Fájdalomkeltő ingerekkel kényszeríti a kutyát a feladatok végrehajtására. Ma a fájdalomkeltő idomítási módszerek alkalmazása teljesen elfogadhatatlan a kutyakiképzés tekintetében. A fájdalmat keltő idomítás módszereivel a kutyakiképzés területén kimagasló teljesítményt nem lehet elérni. Az ezekkel a módszerekkel idomított állat csak egyszerűbb mozgásokat képes elvégezni. Mára az ilyen fajta bánásmódot az állatvédelemi törvény is szankcionálja. Mégis érdemes megismerned, ha kutyádat képezni akarod, annál is inkább mivel a mai kiképzésben is megtalálható az idomítás néhány eleme. Soha ne felejtsük el, hogy a kutyakiképzési technikák állandóan fejlődésben vannak, csiszolódnak és mindig az elmúlt időszakok hibáit javítva alakulnak.

Az idomítás módszertanilag:

– nem tudományos alapokon áll

–  nem alkalmazkodik a kutya karakteréhez, fajta jellegéhez, nem rugalmas

–  a kutyát elszakíthatja a természetes környezetétől, nem veszi figyelembe a kutya ösztöneit

–  az idomítás nem a kutya élettani alapjaira épül

–  kínérzetet alkalmaz

Az idomítás módszerei:

Fájdalmat kiváltó módszer

Elsősorban nagy ragadozók cirkuszi idomítása során alkalmazták. Az állatot különböző fájdalmas behatással kényszerítették a kívánt mozgássor végrehajtására. (például ütés, szúrás). Az állat a fájdalom elkerülése miatt végezte el a feladatot, ami általában egyszerűbb feladatok végrehajtásából állt. A módszer hátránya, hogy az ember és az állat között semmilyen érzelmi kapcsolat nem alakult ki. Az állatot ért fájdalom és kényszerítés miatt sokszor az idegrendszere túlterhelődött. Ennek hatására megtagadta a feladat végrehajtását, olykor ellenszegült,megtámadta idomítóját.

Kevert módszer

A fájdalmat kiváltó módszerrel szemben előrelépés, hogy a fájdalom érzettel kikényszerített cselekvést jutalom falat adásával támogatják meg. Azaz kellemes behatásokkal (jutalom falat, táplálkozás) próbálja enyhíteni a fájdalom okozta feszültséget az állatban. Nagy hátránya, hogy még itt sem alakul ki pozitív érzelmi kapcsolat ember és állat között.

Kontraszt módszer

 Abban különbözik a kevert módszertől, hogy a fájdalmat kiváltó behatásokat elhagyva jutalomfalat felajánlásán kívül mechanikai behatásokat is alkalmaz (az állat mozgását korrigálva).  A jutalomfalat adását néha a dicséret helyettesíti. Ebben az esetben már kialakul valami kezdetleges érzelmi kapcsolat az idomító és idomított között.

Mechanikai módszer

Teljesen kiküszöböli a fájdalomkeltő ingereket, behatásokat, de ezzel együtt kizárja a jutalomként alkalmazott táplálkozási ingertényezőket is. Egyszerű mechanikai ingerek egyhangú ismétlésével rögzíti az állatban a reflexeket, a kívánt cselekvéseket. Gyakorlatban az ültetés rögzítésekor a vezényszó elhangzása után minden alkalommal lenyomják a kutya farát mindaddig, amíg nem rögzül a cselekvés. A többszöri monoton, gépies ismétlést a gyakorlat teljes elsajátításáig alkalmazzák.

Ösztönző módszer

Az idomítás módszerei között a kivétel, mivel ezt a modern kutyakiképzésben is használjuk. A módszer a kutya ösztöneire épít.  Minden fájdalmas és kellemetlen behatást mellőz. A módszer természetes ingerekkel hat az állatra, például egy akadály leküzdése után jutalmat kap, mely az ösztönigényeinek kielégítésére irányul (pl. apport játék, élelem). Ennek a módszernek az alkalmazásakor szoros érzelmi kapcsolat alakul ki a kutya és vezetője között, ami elengedhetetlen az együttműködés tekintetében.

Az alábbi videón a kúszó tanítása látható, ösztönző módszerrel. A kutya a kúszón áthaladva, azaz a kívánt feladat végrehajtása után érheti el ösztöncélját. Jelen esetben az eb ösztöncélja a labda megkaparintása. Ennél a módszernél a zsákmányszerző ösztönt segítségével motiváljuk a kutyát.